Wesołych świąt

Przerwa Świąteczna

Przerwa Świąteczna

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż w dniach 24.12.2021. – 02.01.2022 roku, pracownicy naszych zakładów będą niedostępni.

Życzymy zdrowych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i samych sukcesów w Nowym 2022 Roku!

Obowiązek informacyjny. Promieniowanie jonizujące

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792)  Przedsiębiorstwo Górniczo –  Produkcyjne „Bazalt” S.A. w Wilkowie informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” SA w Wilkowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z koniecznością dematerializacji akcji tj. wprowadzeniem przez ustawodawcę instytucji rejestru akcjonariuszy prowadzonego w postaci elektronicznej.

AGROBAZALT – nowe produkty w naszej ofercie!

AGROBAZALT – nowe produkty w naszej ofercie!

Agrobazalt to ekologiczny środek, który remineralizuje ubogą lub przenawożoną glebę, przywracając jej żyzność i poprawiając jej strukturę oraz skład. Stanowi granulat skalnej mączki bazaltowej powstającej w drodze eksploatacji i przeróbki skał. Zapewnia naturalne nawożenie, wzmacnia tkanki roślin i wzbogaca ich skład mineralny.

Przerwa Świąteczna

Przerwa Świąteczna

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż w dniach 21.12.2018 – 02.01.2019 roku, w związku z przerwą świąteczną, pracownicy naszych zakładów będą niedostępni.

Jednocześnie pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia  oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2019 Roku!

Przerwa Świąteczna

Szanowni Klienci.

Informujemy, iż w dniach 23.12.2017 – 07.01.2018 roku, w związku z przerwą świąteczną, pracownicy naszych zakładów będą niedostępni.

Jednocześnie pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia  oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2018 Roku !!!