Formularz rekrutacyjny – proszę wybrać zakład!

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza rekrutacyjnego.
Formularz usprawni komunikację oraz zapewni możliwość kontaktu w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Kopalnia Wilków – formularz rekrutacyjny

* pola wymaganeWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego*.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” SA w Wilkowie, skr. Pocztowa 34, 59-500 Złotoryja, zwany dalej Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Przedsiębiorstwie Górniczo-Produkcyjnym „BAZALT” SA w Wilkowie. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszystkim Kandydatom bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.


Kopalnia Kośmin – formularz rekrutacyjny

* pola wymaganeWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego*.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” SA w Wilkowie, skr. Pocztowa 34, 59-500 Złotoryja, zwany dalej Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Przedsiębiorstwie Górniczo-Produkcyjnym „BAZALT” SA w Wilkowie. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszystkim Kandydatom bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.


Zakład Prefabrykacji Betonowej Złotoryja – formularz rekrutacyjny

* pola wymaganeWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego*.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” SA w Wilkowie, skr. Pocztowa 34, 59-500 Złotoryja, zwany dalej Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Przedsiębiorstwie Górniczo-Produkcyjnym „BAZALT” SA w Wilkowie. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszystkim Kandydatom bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.


Zakład Prefabrykacji Betonowej Wilków – formularz rekrutacyjny

* pola wymaganeWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego*.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” SA w Wilkowie, skr. Pocztowa 34, 59-500 Złotoryja, zwany dalej Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Przedsiębiorstwie Górniczo-Produkcyjnym „BAZALT” SA w Wilkowie. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszystkim Kandydatom bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.


Zakład Prefabrykacji Betonowej Żory – formularz rekrutacyjny

* pola wymaganeWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego*.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki: PGP „BAZALT” SA w Wilkowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” SA w Wilkowie, skr. Pocztowa 34, 59-500 Złotoryja, zwany dalej Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Przedsiębiorstwie Górniczo-Produkcyjnym „BAZALT” SA w Wilkowie. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszystkim Kandydatom bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.