PGP „BAZALT” S.A. w Wilkowie

Firma PGP „BAZALT” S.A. w Wilkowie istnieje od 1985 roku. Zajmujemy się produkcją kruszyw oraz prefabrykatów betonowych dla potrzeb budownictwa w Polsce. Przez lata współpracy z naszymi klientami wyrobiliśmy sobie markę partnera solidnego i godnego zaufania.

W trosce o naszych klientów, pracowników i środowisko naturalne wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004.

Systematycznie dopasowujemy naszą ofertę do potrzeb naszych klientów. Jest to możliwe dzięki współpracy z ośrodkami badawczymi i naukowymi, m.in.: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Politechniką Wrocławską.

Kopalnia Wilków

Kruszywa bazaltowe, ze względu na bardzo dobre parametry jakościowe, znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie. Charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie a także wietrzenie fizyczne i chemiczne oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie. Bazalt jest wykorzystywany do budowy dróg, od podbudów po warstwy wiążące i ścieralne. Ponadto, znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mostowym oraz do produkcji prefabrykatów. W naszej ofercie znajdują się także kruszywa dla kolejnictwa oraz budownictwa hydrotechnicznego.

Kopalnia Kośmin

PGP “BAZALT” S.A. produkuje kruszywa granodiorytowe ze złoża Kośmin w okolicy Piławy Górnej. Znajdują one szerokie zastosowanie w budowie dróg oraz w budownictwie hydrotechnicznym. Ponadto, złoże jest eksploatowane w kierunku uzyskania sjenitowych bloków kamiennych dla przemysłu kamieniarskiego. W naszej ofercie znajduje się również sjenitowa kostka brukowa.

Zakład Prefabrykacji Betonowej Złotoryja

W zakładzie produkcyjnym w Złotoryi,  PGP “BAZALT” S.A. produkuje szeroką gamę prefabrykatów dla rynku budowlanego. W naszej ofercie znajdują się rury betonowe i żelbetowe, zbiorniki retencyjne, prefabrykaty energetyczne, elementy systemów  peronowych stosowane przy budowie linii kolejowych i tramwajowych, przepusty skrzynkowe, ściany oporowe. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynierów wykonujemy także elementy pod indywidualne zamówienie.

Zakład Prefabrykacji Betonowej Wilków

Z początkiem 2019 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe, Przedsiębiorstwo BAZALT uruchomiło kolejny zakład prefabrykacji betonowej ukierunkowany na potrzeby budownictwa kubaturowego. Zakład prefabrykacji zlokalizowany w Wilkowie, na ternie kopalni BAZALT, funkcjonuje jako w pełni samodzielna jednostka wyspecjalizowana w produkcji elementów klatek schodowych, balkonów prefabrykowanych, a także innych elementów nietypowych.

Zakład Prefabrykacji Betonowej Żory

Przedsiębiorstwo Górniczo – Produkcyjne „Bazalt” S.A. Zakład Prefabrykacji Betonowe w Żorach to jeden z polskich zakładów prefabrykacji, który specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu prefabrykatów żelbetowych. Od 2019 roku na potrzeby rynku inwestycji budowlanych działa w sektorze przemysłowym, magazynowym, produkcyjnym, mieszkaniowym i biurowym.